مقالات

آیا ظهور و قیام حضرت مهدی امری مافوق طبیعی است؟

مقدمه:

برخی بر این باورند که امام مهدی (عج الله تعالی فرجه الشریف) دنیای سرشار از عدالت و فضیلت و آکنده از طراوت و نشاط آخرالزمان را به صورت معجزه‌آسا و با استفاده از نیروهای فوق طبیعی بنا خواهد کرد؛ مستند دیدگاه نخست، احادیثی است که بر وجود پدیده‌های مافوق طبیعی دلالت دارند. فراوانی چنین پدیده‌های اعجازآمیز نشان گر آن است که جریان ظهور امام مهدی (عج الله تعالی فرجه الشریف) و تشکیل حکومت جهانی پدیده‌ای منحصر به فرد است که با ارادۀ ویژۀ الهی شکل  می‌گیرد و عوامل طبیعی وعادی در تحقق آن نقش چندانی ندارند. اما دسته دیگری از دانشمندان، از جریان ظهور و رخدادهای پس از آن تفسیری کاملاً عادی ارائه می‌کنند و معتقدند جنبش امام مهدی (عج الله تعالی فرجه الشریف) هم چون سایر جنبش های عالم، محکوم سنت هایی طبیعی است که به مشیت الهی در عالم هستی و در طول تاریخ در جریان بوده است و قیام امام مهدی(عج الله تعالی فرجه الشریف) از این جهت، پدیده ای منحصر به فرد نیست. این امر موضوعی است که در نوشتار حاضر بدان پرداخته شده است.

دیدگاه‌ها در این زمینه

بر اساس تفسیر نخست- که گاه از آن، با عنوان نظریه «حصولی بودن ظهور» یاد می‌شود. نهضت امام مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف)، پدیده‌ای است که با اراده مستقیم الهی و به کمک عوامل غیبی، آغاز می‌شود و به انجام می‌رسد و اقبال و ادبار مردم و نیز توجه و تلاش یا غفلت و سستیِ آن ها هیچ تأثیری در تقدیم یا تأخیر این حادثه بزرگ ندارد.

اما طبق دیدگاه دوم- که با عنوان نظریه «تحصیلی بودن ظهور»، شناخته می‌شود حرکت جهانی آن حضرت، روالی عادی و طبیعی دارد و از این رو، نیازمند فراهم شدن بسترها و شرائط توسط توده مردم است. از میان این دو دیدگاه ، دیدگاه دوم به طریق صواب، نزدیک تر است؛ چراکه دیدگاه نخست، از اشکالات متعددی رنج می‌برد که در ادامه، پاره ای از آن‌ها را به اختصار، خواهیم گفت:

۱- اعتقادی بر خلاف اصل و روال طبیعی

اعتقاد به اعجازآمیز بودن نهضت امام مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف)، اعتقادی بر خلاف اصل و روال طبیعی است. اصولاً در جهان هستی- که جهان اسباب و مسببات است- هیچ پدیده‌ای را نمی‌توان نشان کرد که بدون اسباب و علل عادی، تحقق یافته باشد؛ به عنوان نمونه برای سیر شدن باید غذا میل کرد و برای سیراب شدن باید آب نوشید. هم چنان که برای تحصیل یک گیاه، باید دانه اش را کاشت و نهال آن را پرورش داد و آب و نور کافی را برایش مهیا نمود. این توقع که گرسنگی و تشنگی، بدون خوردن غذا و نوشیدن آب، بر طرف شود، یا بدون فراهم کردن شرائط رشد یک نهال، آن نهال به بار بنشیند، توقع بی‌جایی است؛ چرا که به تعبیر امام صادق (علیه السلام):«أبَی اللهُ أن یَجرِی الاشیاءَ إلاّ بِأسبابِها»[۱] ؛ «خداوند از این که پدیده‌ها را جز به واسطه اسباب، تحقق بخشد، ابا دارد».

بر این اساس، طبیعتاً نهضت امام مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) نیز مشمول همین قانون خواهد بود و اگر کسی مدعی باشد که این مهم، با دخالت عوامل فوقِ طبیعی و بدون فراهم شدن بسترهای عادی، شکل خواهد گرفت، باید بر مدعای خود، دلیلی قاطع اقامه نماید.

۲- نا ساز گاری با آیات قرآن کریم

این دیدگاه، با محتوای پاره‌ای از آیات قرآن کریم نیز ناسازگار است؛ به عنوان نمونه، آیه شریفه: { إِنَّ اللَّهَ لا یُغَیِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتَّى یُغَیِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ }[۲]، به روشنی، تغییر سرنوشت جوامع را از رهگذر تحولاتی می‌داند که می بایست در درون آن جوامع شکل گیرد و به تعبیر دیگر، سنت الهی بر این است که سرنوشت جوامع، نه با دخالت عوامل غیبی و نامرئی، که بر اساس شایستگی‌ها و لیاقت‌های خود آن‌ها رقم بخورد. تغییری که در آخر الزمان به دست امام مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف)، در عالم انسانی تحقق خواهد یافت نیز، مصداقی از آیه مورد اشاره است و از این رو، برای ایجاد چنین تحولی- که به جهت وسعت و عمق، بی نظیر است- نباید منتظر دخالت عوامل فوق طبیعی نشست؛ بلکه می بایست در توده مردم، زمینه چنین تحولی شکل بگیرد.

۳- سومین اشکال این دیدگاه

 سومین اشکالی که به دیدگاه نخست وارد است این است که اگر ما معتقد به اعجازی بودن حرکت امام مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) باشیم، به این سؤال اساسی که چرا غیبت آن حضرت، صدها سال به طول انجامیده است، پاسخی نخواهیم داشت؛ چرا که اگر بناست کار ایشان، به وسیله اعجاز به سامان برسد، بسیار منطقی است که بپرسیم چرا این اعجاز، صدها سال به تأخیر افتاده است؟! حال که قرار نیست برای ساخته شدن دنیایی سرشار از خوبی‌ها و تهی از رنج‌ها و حرمان‌ها در مردم، تحولی به وجود آید و به رشد و بلوغ برسند و این مهم، تنها به یک اشاره خداوند توانا و به امدادهای غیبی، شدنی است، پس چرا این اشاره خداوندی، قرن ها به تأخیر افتاده است و از همان نخست، کارها به سامان نرسید؟! دیدگاه دوم به سادگی به این سؤال پاسخ می‌دهد که اگر ظهور، فرایندی است عادی، پس برای تحققش نیز باید مردم مهیا شوند و شرائط و زمینه های آن را فراهم کنند و چون تاکنون چنین نکرده اند، ظهور نیز به تأخیر افتاده است.

از آنچه گذشت، روشن شد که دیدگاه درست، همان نظریه دوم است؛ البته، تذکر این نکته ضروری است که عادی دانستن نهضت امام مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف)، به معنای نفی امدادهای غیبی نیست؛ چراکه، بی‌گمان، آن حضرت از آغاز تا سرانجام حرکت الهی خود، به وسیله امدادهای ویژه الهی، تأیید و مساعدت خواهند شد و این موضوع، از روایات متعددی به دست می آید که پاره‌ای از آن‌ها در قسمت‌های پیشین، ذکر شد.

هم‌چنان که نهضت پیامبر گرامی اسلام (صل الله علیه و آله و سلم) پدیده‌ای کاملاً عادی و طبیعی محسوب می شود؛ با وجود آن که دست غیبی خداوند، همواره یاری گر آن بود. به عنوان نمونه، در آیه ۱۲۴ سوره آل عمران، آمده است: {…ألنْ یَکْفیَکُم أن یُمِدَّکم ربُّکم بِثلاثهِ آلافٍ مِن المَلائکهِ مُنزِلین}؛« آیا این شما را کفایت نمى‏ کند که خدا سه هزار فرشته به یارى شما فرو فرستد؟».

اصولاً لزوم تأیید حرکت‌های الهی، توسط امدادهای غیبی و عوامل فوق طبیعی، خود، یکی از قوانین حاکم بر هستی است و خداوند اراده کرده است که افراد یا اجتماعاتی که با نیاتی زلال در مسیر کمال، گام بر می‌دارند را در شرائط بحرانی به کمک نیرو های پیدا و پنهان خود، یاری نماید. از این رو نمی‌توان به استناد احادیثی که از تأیید شدن امام مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) به وسیله فرشتگان و سایر نیروهای فوق طبیعی سخن می‌گویند، غیر عادی و معجزه آسا بودن نهضت آن حضرت را برداشت کرد؛ چرا که این احادیث، ناظر به موارد خاصی و جزئی‌اند و بسیار تفاوت است میان این که نهضت امام مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) را از اساس، معجزه گونه تفسیر کنیم و یا این که معتقد باشیم جریان انقلاب جهانی آن حضرت، از روال عادی و طبیعی برخوردار است و امدادهای غیبی در موارد خاص، آن را تأیید می‌کنند.

نتیجه:

بر دیدگاه نخست مبنی بر اعجاز آمیز بودن قیام امام مهدی(عج) اشکالاتی وارد است از جمله: ۱- اعتقاد به اعجازآمیز بودن نهضت امام مهدی (عج)، اعتقادی بر خلاف اصل و روال طبیعی است.۲- این دیدگاه، با محتوای پاره‌ای از آیات قرآن کریم نیز ناسازگار بیان گردید. ۳- در صورت اعتقاد به اعجازی بودن حرکت امام مهدی (عج)، به این سؤال اساسی که چرا غیبت آن حضرت، صدها سال به طول انجامیده است، پاسخی نخواهیم داشت. بنا بر این، روشن شد که دیدگاه درست، همان نظریه دوم به معنی «تحصیلی بودن ظهور» است. البته، تذکر این نکته ضروری است؛ که عادی دانستن نهضت امام مهدی (عج)، به معنای نفی امدادهای غیبی نخواهد بود.

پی نوشت‌ها:

 [۱]. کافی ، ج۱ ، ص۱۸۳٫

[۲]. سوره رعد، آیه۱۱٫

پدید آورنده: نصرت الله آیتی

امتیازدهی

0%

امتیاز کاربران: اولین نفری باشید که امتیاز می دهد!
برچسب‌ها
مشاهده بیشتر

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن